Statlig utredarkritik av svensk byggbransch - det lÄnga perspektivet
Book chapter, 2011

statliga utredningar

byggande

Author

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perspektiv från forskarvärlden, red. A. Landin och H. Lind

75-89

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

History of Ideas

Civil Engineering

Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-85257-79-9

More information

Created

10/7/2017