Construction productivity growth and business services
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

construction

innovation

productivity

business services

Författare

Ahmet Anil Sezer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Economies et Societes

0013-0567 (ISSN)

Vol. 47 3-4 509-529

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Nationalekonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07