Kommer det byggpatent ur samverkan mellan högskolor och företag?
Kapitel i bok, 2012

innovation

bygg

patent

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Bygginnovationers förutsättningar och effekter, red J Bröchner. VINNOVA Rapport VR 2012:09. Stockholm

72-79
978-91-86517-72-4 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-86517-72-4

Mer information

Skapat

2017-10-08