Kommer det byggpatent ur samverkan mellan högskolor och företag?
Book chapter, 2012

innovation

bygg

patent

Author

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Bygginnovationers förutsättningar och effekter, red J Bröchner. VINNOVA Rapport VR 2012:09. Stockholm

72-79

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Law (excluding Law and Society)

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

ISBN

978-91-86517-72-4

More information

Created

10/8/2017