Följeforskning BoStad2021: Delrapport 2. Kortrapport om forskning.
Rapport, 2018

Författare

Anders Svensson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Joanna Gregorowicz-Kipszak

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-16