BoStad2021
Forskningsprojekt, 2016 – 2022

Projektet går ut på att studera huruvida en förändrad process och ett förändrat arbetssätt i BoStad2021 leder till en effektivare planerings- och byggprocess och vilka konsekvenserna är för tid, kvalitet, ekonomi och rättssäkerhet av den förändrade processen. Ambitionen är att resultatet av projektet ska komma den normala planerings- och byggprocessen till gagn.

Projektet avser studera hela plan- och exploateringsprocessen från markanvisning, i de fall det är aktuellt, till färdigställda och inflyttade byggnader. Den förändrade processens effekter på samverkan under byggskedet kommer att studeras översiktligt. Ett representativt urval bland satsningens 31 projekt görs under forskningsprojektets uppstartskede. Följeforskningen bedrivs med start november 2015 och slutredovisning i december 2021.

Projektet finansieras av Göteborgs Stad, Framtiden, CMB och följande byggaktörer:
AB Lejonstaden, Alaska Fastigheter AB, Bonava AB, Botrygg AB, Fastighets AB Balder, HSB Göteborg ek för, Fredrikssons Förvaltnings AB, HP Boendeutveckling AB, Hökerum Bygg AB, Ikano Bostad, JM AB, Nordfeldt Fastigheter AB, Platzer Fastigheter AB, Prime Living AB, Riksbyggen ek för, Serneke Group AB, Seniorgården AB, SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Stena Fastigheter AB, UBAB Ulricehamns Betong AB, Wallenstam AB och Wäst-Bygg AB.

Populariserade delrapporter efter varje skede, cirka en gång per år, tas fram, liksom en populariserad slutrapport. Projektet mynnar även ut i vetenskapliga artiklar och rapporter inom respektive forskningsfält. Spridning av del- och slutresultat kommer även att ske genom seminarier och andra aktiviteter.

Följeforskningen kommer att förhålla sig proaktivt till projektet BoStad2021. En målsättning med följeforskningen är att kunna återföra erfarenheter från de första projekten till de kommande men också att forskargruppen utifrån föreställningar om en optimal process ska kunna göra inspel om förändringar i de pågående processerna i syfte att öka effektiviseringen.

Deltagare

Anders Svensson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Joanna Gregorowicz-Kipszak

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Gothenburg, Sweden

Framtiden

Göteborg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Ikano Bostad

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Alaska Fastigheter AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Riksbyggen

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Fastighets AB Balder

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Wäst-Bygg AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Hökerum Bygg AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

JM AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

HP Boendeutveckling AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Wallenstam

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Platzer Fastigheter AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Stena Fastigheter AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Nordfeldt Fastigheter AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Fredrikssons Förvaltnings AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Fastighetsägarna GFR

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Framtiden

Projekt-id: Jubileumssatsningen
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

HSB Göteborg

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Seniorgården AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Prime Living AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

UBAB Ulricehamns Betong AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Serneke Group AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

AB Lejonstaden

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Botrygg AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Bonava AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Göteborgs Stad

Projekt-id: Jubileumssatsningen
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-20