Ägarlägenheter - En internationell jämförelse
Kapitel, populärvetenskapligt, 2013

ägarlägenheter fastighetsrätt

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Perspektiv på ägarlägenheter

11-16

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Juridik och samhälle

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07