Sweden - collaboration for competitiveness
Kapitel i bok, 2014

construction

R&D

Sweden

Författare

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

R&D Investment and Impact in the Global Construction Industry, eds K.D. Hampson, J.A. Kraatz and A.X. Sanchez. London: Routledge.

246-260

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.4324/9781315774916

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-17