Anna Kadefors

Affilierad professor vid Service Management and Logistics

Anna Kadefors är affierad professor vid avdelningen Service Management and Logistics där hon forskar inom kommunikation, beslutsfattande och lärande i relationer mellan företag. I flera projekt har hon studerat hur kontrakt, projektledning och ny informationsteknik påverkar samarbetet i större byggprojekt. Upphandling är ett centralt område, liksom man organiserar för utveckling och innovation i projektbaserade organisationer.

Anna Kadefors är medlem av Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin och flera nätverk för forskning om förtroende, samarbete och upphandling.

Källa: chalmers.se
Image of Anna Kadefors

Visar 60 publikationer

2023

Implementing relational contracting in a public client organization: the influence of policy clashes, resources and project autonomy

Lilly Rosander, Anna Kadefors
Construction Management and Economics. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Temporality, temporariness and keystone actor capabilities in innovation ecosystems

León Poblete, Anna Kadefors, Kamilla Kohn Rådberg et al
Industrial Marketing Management. Vol. 102, p. 301-310
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Sustainable public procurement in large infrastructure projects—policy implementation for carbon emission reductions

Sofia Lingegård, Jesper Olsson, Anna Kadefors et al
Sustainability. Vol. 13 (20)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Designing and implementing procurement requirements for carbon reduction in infrastructure construction - international overview and experiences

Anna Kadefors, Sofia Lingegard, Stefan Uppenberg et al
Journal of Environmental Planning and Management. Vol. 64 (4), p. 611-634
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Supply-chain collective action towards zero CO2 emissions in infrastructure construction: Mapping barriers and opportunities

Johan Rootzén, Ida Karlsson, Filip Johnsson et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (4)
Paper i proceeding
2019

Public procurement for carbon reduction in infrastructure projects - An international overview

Anna Kadefors, Sofia Lingegård, J. Alkan-Olsson et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 323 (1)
Paper i proceeding
2019

Procurement research: Current state and future challenges in the Nordic countries

Tina Karrbom Gustavsson, Anna Kadefors, Sofia Lingegård et al
Emerald Reach Proceedings Series, p. 195-204
Kapitel i bok
2019

Collaborative procurement strategies for infrastructure projects: A multiple-case study

Per Erik Eriksson, Leentje Volker, Anna Kadefors et al
Proceedings of Institution of Civil Engineers: Management, Procurement and Law. Vol. 172 (5), p. 197-205
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Orchestrating multi-actor collaborative innovation across organizational boundaries

Pernilla Gluch, Anna Kadefors, Kamilla Kohn Rådberg
Emerald Reach Proceedings Series, p. 371-379
Kapitel i bok
2018

Employment requirements in Swedish construction procurement: Institutional perspectives

Daniella Petersen, Anna Kadefors
Journal of Facilities Management. Vol. 16 (3), p. 284-298
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Organisational design and development in a large rail tunnel project - Influence of heuristics and mantras

Therese Eriksson, Anna Kadefors
International Journal of Project Management. Vol. 35 (3), p. 492-503
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Social procurement and employment requirements in construction

Daniella Petersen, Anna Kadefors
Proceedings of the 32nd Annual ARCOM Conference, 5-7 September 2016, Manchester, UK, Association of Researchers in Construction Management. Vol. 2, p. 1045-1054
Paper i proceeding
2015

Designing and implementing incentives for engineering consultants: encouraging cooperation and innovation in a large infrastructure project

Therese Eriksson, Anna Kadefors
Engineering Project Organization Journal. Vol. 5 (4), p. 146-159
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Sweden - collaboration for competitiveness

Anna Kadefors, Jan Bröchner
R&D Investment and Impact in the Global Construction Industry, eds K.D. Hampson, J.A. Kraatz and A.X. Sanchez. London: Routledge., p. 246-260
Kapitel i bok
2014

Leda innovation i byggherreföretag. En guideline

Anna Kadefors, Paula Femenias
Rapport
2014

Exploring alternatives in early design of large infrastructure projects

Therese Eriksson, Jan Bröchner, Anna Kadefors
Proceedings, Transport Research Arena 2014, Paris 14-17 April 2014
Paper i proceeding
2014

Municipal consultancy procurement – New roles and practices

Josefin Sporrong, Anna Kadefors
Building Research and Information. Vol. 42 (5), p. 616-628
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Long term strategic collaboration in the construction industry – Case studies from Denmark and Sweden

Anna Kadefors, Mikkel Andreas Thomassen, Minna Nordahl Jørgensen
Rapport
2013

Swedish Building Innovation Program (Bygginnovationen)

Jan Bröchner, Anna Kadefors
Investing for Impact: Constructing a Better Built Environment, p. 20-
Kapitel i bok
2012

Collaboration in public construction - contractual incentives, partnering schemes and trust

Anna Kadefors, Geert Dewulf
Engineering Project Organization Journal. Vol. 2 (4), p. 240-250
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Trust, control and knowledge integration in a rock tunnel project

Therese Eriksson, Anna Kadefors
28th Annual Conference of the Association of Researchers in Construction Management, ARCOM 2012; Edinburgh; United Kingdom; 3 September 2012 through 5 September 2012. Vol. 1, p. 697-706
Paper i proceeding
2012

Developing Collaborative Contracting - Three Railway Project Cases

Meysam Cordi, Therese Eriksson, Anna Kadefors et al
Project Perspectives. Vol. 34, p. 100-107
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Byggherrar och innovation – från process till förmåga

Anna Kadefors, Paula Femenias
Bygginnovationers förutsättningar och effekter, p. 34-42
Kapitel i bok
2011

Samarbete i byggandet - igår, idag och i framtiden

Anna Kadefors
Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perpsektiv från forskarvärlden, red. A. Landin och H. Lind, p. 35-46
Kapitel i bok
2011

ORGANIZING COLLABORATION IN CONSTRUCTION PROJECTS – FORMAL

Anna Kadefors
J.W.F. Wamelink, R. P. Geraedts, L. Volker (Eds): Proceedings of the international Conference on Management and Innovation for a Sustainable Built Environment, 20 – 23 June 2011, Amsterdam, The Netherlands, Delft:Delft University of Technology
Paper i proceeding
2011

Developing collaborative contracting - three railway project cases

Meysam Cordi, Therese Eriksson, Anna Kadefors et al
Haugbölle, K., Gottlieb, S.C., Kähkönen, K. E., Klakegg, O. J. Lindahl, G.A. and Widén, K.: Proceedings from the 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation - Shaping the Construction/Society Nexus, Copenhagen, Denmark, 13-15 April 2011, Volume 2: Transforming practices. Horsholm: Danish Building Research Institute, p. 195-206
Paper i proceeding
2011

Clients’ strategies for driving innovation in low energy building

Paula Femenias, Anna Kadefors
Proceedings from the International Sustainable Building Conference SB11 in Helsinki 18-21 September 2011
Paper i proceeding
2009

Public procurement of architecttural and engineering services: Fee and quality

Josefin Sporrong, Jan Bröchner, Anna Kadefors
Managing it in Construction/Managing Construction for Tomorrow, p. 683-688
Kapitel i bok
2009

Trust production in construction: a multilevel approach

Anna Kadefors, Albertus Laan
Performance Improvement in Construction Management, p. 128-137
Kapitel i bok
2009

The roles and risks of incentives in construction projects

Anna Kadefors, Ulrika Badenfelt
International Journal of Project Organisation and Management. Vol. 1 (3), p. 268-284
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Rapport Netlipse

Anna Kadefors
Rapport
2009

The demonstration project as a tool for client driven innovation: exploring the possibilities from a Swedish perspective

Paula Femenias, Anna Kadefors, Michael Eden
Proceeding from the international conference Changing Roles; New Roles, New Challenges. Noordwijk an Zee, The Netherlands, 5-9 October 2009, p. 199-210
Paper i proceeding
2009

Developments in partnering models. Relationship duration and knowledge integration.

Anna Kadefors, Pernilla Gluch
Proceeding from the international conference Changing Roles; New Roles, New Challenges. Noordwijk an Zee, The Netherlands, 5-9 October 2009, p. 3-12
Paper i proceeding
2009

Värden och värdekedjor inom samhällsbyggande

Jan Bröchner, Anna Kadefors
Rapport
2009

Public procurement of architectural and engineering services: fee and quality

Josefin Sporrong, Jan Bröchner, Anna Kadefors
Managing IT in Construction/Managing Construction for Tomorrow, p. 683-688
Paper i proceeding
2008

Contracting in FM: collaboration, coordination and control

Anna Kadefors
Journal of Facilities Management. Vol. 6 (3), p. 178-188
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Observationsmetoden i bergbyggande: kontrakt och samverkan

Anna Kadefors, Jan Bröchner
Rapport
2007

Procuring Service Innovations – Contractor Selection for Partnering Projects.

Anna Kadefors, Emma Björlingson, Andreas Karlsson
International Journal of Project Management. Vol. 25 (4), p. 375-385
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Modes of trust production in project-based industries

Anna Kadefors, Albertus Laan
Atkin, B. and Borgbrant, J. (Eds.) Proceedings of the 4th Nordic Conference in Construction Economics and Organization. Luleå, 14-15 June, 2007, p. 47-58
Paper i proceeding
2006

Konsultupphandling - svår balansgång mellan pris och kompetens

Josefin Sporrong, Jan Bröchner, Anna Kadefors
Väg- och vattenbyggaren. Vol. 2006 (1), p. 38-41
Artikel i övrig tidskrift
2006

Incentive contracts in construction: practitioner attitudes and experiences

Ulrika Badenfelt, Anna Kadefors
Proceedings of IRNOP VII Project Research Conference, Xi'an, China, October 11-13, 2006, p. 133-140
Paper i proceeding
2006

Contractor selection in partnering projects: a review of bid documents

Anna Kadefors, Emma Björlingson, Andreas Karlsson
Proceedings, CIB W92 Symposium Sustainability on Sustainability and Value Through Construction Procurement, Salford, UK, 29 November - 2 December 2006, p. 286-296
Paper i proceeding
2006

Incentive mechanisms in construction contracts: Interviews with clients and contractors

Ulrika Badenfelt, Anna Kadefors
Construction in the XXI Century: Local and global challenges / edited by Roberto Pietroforte, Enrico De Angelis, Francesco Polverino, p. 22-23
Paper i proceeding
2005

Anbudsvärdering vid offentlig upphandling av arkitekt- och byggkonsulttjänster - förstudie

Josefin Sporrong, Jan Bröchner, Anna Kadefors
Rapport
2005

Trust in construction: cognitive traps as obstacles to collaborative contracting strategies

Anna Kadefors
Journal of Construction Procurement. Vol. 11 (2), p. 112-122
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Project based innovation and partnering in the Swedish construction sector

Anna Kadefors
Learning from Experience: New Challenges, Theories and Practices in Construction. Helsinki: VTT, RIL. / edited by Abdul Sami Kazi, p. 226-236
Paper i proceeding
2005

Fairness in interorganizational project relations: norms and strategies

Anna Kadefors
Construction Management and Economics. Vol. 23 (8), p. 871-878
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Building users, owners and service providers: New relations and their effects

Anna Kadefors, Jan Bröchner
Proceedings of the Third European Symposium in Facilities Management, Copenhagen 12-14 May 2004, p. 52-59
Paper i proceeding
2004

Trust in project relationships - inside the black box

Anna Kadefors
International Journal of Project Management. Vol. 22 (3), p. 175-182
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Building users, owners and service providers: new relations and their effects

Anna Kadefors, Jan Bröchner
Facilities. Vol. 22 (11/12), p. 278-283
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

University-Industry collaboration in Swedish construction project management: patterns and experiences

Jan Bröchner, Sven Gunnarson, Anna Kadefors
Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Project Management "Clustering in Construction Project Management", 24-25 September 2004, Thessaloniki, Greece, p. 9-10
Paper i proceeding
2003

Miljöbarometern för byggsektorn 2002

Henrikke Baumann, Birgit Brunklaus, Pernilla Gluch et al
Rapport
2002

Swedish construction culture, quality management and collaborative practices

Jan Bröchner, Per-Erik Josephson, Anna Kadefors
Building Research and Information. Vol. 30 (6), p. 392-400
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Environmental drivers, management and results in Swedish building industry. A surevey within the International Business Environmental Barometer

Henrikke Baumann, Birgit Brunklaus, Pernilla Gluch et al
Proceedings of International Conference of Sustainable Building 2002, p. 16-
Paper i proceeding
2000

Procurement Practices and Innovation Processes: A Case Study of a Developer Competition for Green Building

Ann-Charlotte Stenberg, Anna Kadefors
Information and Communication in Construction Procurement, (ed. Serpell, A.), Santiago, Chile, pp. 767-782. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
Paper i proceeding
1999

Procurement for Ecological Housing: A Case Study of a Development Competition

Ann-Charlotte Stenberg, Anna Kadefors
Proceedings of the Nordic Seminar on Construction Economics and Organization, 12-13 April, 1999, Göteborg, Sweden, pp. 113-120. Göteborg: Chalmers University of Technology.
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 6 forskningsprojekt

2017–2018

Samverkande innovation i byggprojekt som led i ett strategiskt innovationsarbete i byggherreorganisationer

Kamilla Kohn Rådberg Entrepreneurship and Strategy
Anna Kadefors Service Management and Logistics
Pernilla Gluch Service Management and Logistics
Akademiska Hus
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

2014–2021

Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande

Anna Kadefors Service Management and Logistics
Daniella Petersen Service Management and Logistics
Jan Bröchner Service Management and Logistics
Pernilla Gluch Service Management and Logistics
Formas

3 publikationer finns
2013–2013

Analys av hur en renodlad beställarroll påverkar anläggningsbranschen

Anna Kadefors Service Management and Logistics
Trafikverket

2013–2016

TRransparant UnderjordsinfraSTruktur (TRUST) - Management

Anna Kadefors Service Management and Logistics
Formas

2010–2014

Kontrakt och ledning för flexibilitet och kunskapsintegrering i tunnelprojekt

Anna Kadefors Service Management and Logistics
Formas

2009–2014

Initiera och implementera innovationer för hållbart byggande: Byggherren som förändringsagent (3iii)

Paula Femenias Byggnadsdesign
Anna Kadefors Service Management and Logistics
Formas

3 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Anna Kadefors medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.