Samarbete i byggandet - igår, idag och i framtiden
Kapitel i bok, 2011

partnering

byggprojekt

samarbete

Författare

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perpsektiv från forskarvärlden, red. A. Landin och H. Lind

35-46
978-91-85257-79-9 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-85257-79-9

Mer information

Skapat

2017-10-06