Samarbete i byggandet - igår, idag och i framtiden
Book chapter, 2011

partnering

byggprojekt

samarbete

Author

Anna Kadefors

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perpsektiv från forskarvärlden, red. A. Landin och H. Lind

35-46

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

978-91-85257-79-9

More information

Created

10/6/2017