Public procurement of architectural and engineering services: fee and quality
Paper i proceeding, 2009

architecture

service management

engineering

public procurement

Författare

Josefin Sporrong

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Managing IT in Construction/Managing Construction for Tomorrow

683-688
97-80415567-44-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Företagsekonomi

Juridik (exklusive juridik och samhälle)

ISBN

97-80415567-44-2

Mer information

Skapat

2017-10-06