Leda innovation i byggherreföretag. En guideline
Rapport, 2014

Författare

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-980990-2-7