Leda innovation i byggherreföretag. En guideline
Rapport, 2014

Författare

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Initiera och implementera innovationer för hållbart byggande: Byggherren som förändringsagent (3iii)

Formas (2009-205), 2009-06-01 -- 2014-09-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-980990-2-7

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27