Konsultupphandling - svår balansgång mellan pris och kompetens
Artikel i övrig tidskrift, 2006

architecture

construction

procurement

consultancy services

Författare

Josefin Sporrong

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Väg- och vattenbyggaren

0042-2177 (ISSN)

Vol. 2006 1 38-41

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07