Miljöbarometern för byggsektorn 2002
Rapport, 2003

Författare

Henrikke Baumann

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Birgit Brunklaus

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Pernilla Gluch

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Anna Kadefors

Chalmers, Institutionen för service management

Ann-Charlotte Stenberg

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Liane Thuvander

Chalmers, Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology: 2003:02

Mer information

Skapat

2017-10-07