Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande
Forskningsprojekt , 2014 – 2021

Upphandling är en central drivkraft för innovation i samhällsbyggandet men kan också vara ett hinder för utveckling. Det är ett problem att traditionell upphandling med fokus på lägsta pris fortfarande är det vanligaste, trots att nya mål för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ofta ställer krav på mer flexibla och innovationsvänliga modeller. Denna femåriga (2014-2018) Formasfinansierade satsning ska etablera en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet. Satsningen syftar dels till att ta fram ny vetenskaplig kunskap och dels till att stödja utvecklingen av svensk upphandling inom samhällsbyggandet. Ett viktigt mål är att bygga upp en nationell arena där forskarna samverkar med näringsliv och samhällsorgan för att gemensamt utveckla nya angreppssätt och ny kunskap.

Deltagare

Anna Kadefors (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Pernilla Gluch

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Daniella Petersen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2013-1837
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Up...

Senast uppdaterat

2020-08-19