Samverkande innovation i byggprojekt som led i ett strategiskt innovationsarbete i byggherreorganisationer
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka förståelsen för hur ett långsiktigt innovationsarbete kan organiseras och drivas i en projektbaserad verksamhet. Detta angrips utifrån två håll: 1) hur projekt med starka innovationsinslag kopplas till företagsövergripande innovationsstrategier inom en byggherreorganisation. 2) hur innovationsarbete kan organiseras och ledas i en komplex byggprojektorganisation, med särskilt fokus på integrering av innovationsprocess och byggprocess.

Deltagare

Kamilla Kohn Rådberg (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Pernilla Gluch

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Anna Kadefors

Gästprofessor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Akademiska Hus

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-17