University-Industry collaboration in Swedish construction project management: patterns and experiences
Paper i proceeding, 2004

education

project management

construction management

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Institutionen för service management

Sven Gunnarson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Anna Kadefors

Chalmers, Institutionen för service management

Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Project Management "Clustering in Construction Project Management", 24-25 September 2004, Thessaloniki, Greece

9-10
960-254-642-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

960-254-642-5

Mer information

Skapat

2017-10-08