Long term strategic collaboration in the construction industry – Case studies from Denmark and Sweden
Rapport, 2013

Författare

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Mikkel Andreas Thomassen

Minna Nordahl Jørgensen

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-87-995885-5-8

Mer information

Skapat

2017-10-08