Incentive mechanisms in construction contracts: Interviews with clients and contractors
Paper i proceeding, 2006

motivation

gainshare-painshare

incentives

collaboration

Författare

Ulrika Badenfelt

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Construction in the XXI Century: Local and global challenges / edited by Roberto Pietroforte, Enrico De Angelis, Francesco Polverino

22-23
88-495-1339-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Företagsekonomi

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

88-495-1339-9

Mer information

Skapat

2017-10-08