Swedish construction culture, quality management and collaborative practices
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Institutionen för service management

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Anna Kadefors

Chalmers, Institutionen för service management

Building Research and Information

Vol. 30 6 392-400

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08