Värden och värdekedjor inom samhällsbyggande
Rapport, 2009

affärsmodell

upphandling

entreprenader

byggande

värdekedja

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07