Värden och värdekedjor inom samhällsbyggande
Report, 2009

affärsmodell

upphandling

entreprenader

byggande

värdekedja

Author

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Anna Kadefors

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017