Byggherrar och innovation – från process till förmåga
Kapitel i bok, 2012

Innovation

byggherrar

Författare

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Bygginnovationers förutsättningar och effekter

34-42
978-91-86517-72-4 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Ekonomi och näringsliv

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-86517-72-4

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12