Byggherrar och innovation – från process till förmåga
Kapitel, populärvetenskapligt, 2012

Innovation

byggherrar

Författare

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Bygginnovationers förutsättningar och effekter

34-42

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Ekonomi och näringsliv

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-86517-72-4

Mer information

Skapat

2017-10-08