Anbudsvärdering vid offentlig upphandling av arkitekt- och byggkonsulttjänster - förstudie
Rapport, 2005

construction

procurement

consultancy services

architecture

Författare

Josefin Sporrong

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-974371-2-3

Mer information

Skapat

2017-10-07