Procurement for Ecological Housing: A Case Study of a Development Competition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Ann-Charlotte Stenberg

Institutionen för byggnadsekonomi

Anna Kadefors

Institutionen för byggnadsekonomi

Proceedings of the Nordic Seminar on Construction Economics and Organization, 12-13 April, 1999, Göteborg, Sweden, pp. 113-120. Göteborg: Chalmers University of Technology.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13