Procurement for Ecological Housing: A Case Study of a Development Competition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Ann-Charlotte Stenberg

Institutionen för byggnadsekonomi

Anna Kadefors

Institutionen för byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08