Environmental drivers, management and results in Swedish building industry. A surevey within the International Business Environmental Barometer
Paper i proceeding, 2002

Författare

Henrikke Baumann

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Birgit Brunklaus

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Pernilla Gluch

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Anna Kadefors

Chalmers, Institutionen för service management

Ann-Charlotte Stenberg

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Liane Thuvander

Chalmers, Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling

Joakim Widman

Proceedings of International Conference of Sustainable Building 2002

16-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07