Fler totalentreprenader på anläggningsmarknaden - följder för små och medelstora företag
Rapport, 2016

anläggande entreprenad småföretag

Författare

Johan Nyström

Svante Mandell

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Nationalekonomi

Juridik och samhälle