Fler totalentreprenader på anläggningsmarknaden - följder för små och medelstora företag
Report, 2016

anläggande entreprenad småföretag

Author

Johan Nyström

Svante Mandell

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Infrastructure Engineering

Economics

Law and Society

More information

Created

10/7/2017