Identifying management research prioirities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

management research

construction management

research priorities

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Johan Alte

Construction Management and Economics

0144-6193 (ISSN) 1466-433X (eISSN)

Vol. 23 8 793-796

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08