Fungerar funktionskrav?
Kapitel i bok, 2018

upphandling

funktionskrav

vägar

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Klokare upphandling

17-18

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Juridik och samhälle

Mer information

Skapat

2018-10-26