Fungerar funktionskrav?
Kapitel i bok, 2018

funktionskrav

vägar

upphandling

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Klokare upphandling

17-18
978-91-7063-978-4 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Juridik och samhälle

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-24