Contractors and Design Risk in Major Civil Works Design/Build Projects
Paper i proceeding, 2006

construction contracts

design risk

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ulf Håkansson

Lars Hässler

Proceedings Canadian Society for Civil Engineering 1st International Construction Specialty Conference, Calgary May 23-26, 2006

CT-031-1-9-
1-894662-08-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Ekonomi och näringsliv

ISBN

1-894662-08-3

Mer information

Skapat

2017-10-08