Utveckling av funktionskrav för totalentreprenader
Rapport, 2017

funktionskrav

upphandling

vägar

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Johan Silfwerbrand

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Juridik och samhälle

Utgivare

Trafikverket

Mer information

Skapat

2018-10-26