Bygginnovationers förutsättningar och effekter
Samlingsverk (redaktörskap), 2012

bygg

innovation

Redaktör

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Företagsekonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-86517-72-4

Mer information

Skapat

2017-10-07