Bygginnovationers förutsättningar och effekter
Samlingsverk (redaktörskap), 2012

bygg

innovation

Redaktör

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Företagsekonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-86517-72-4

Mer information

Skapat

2017-10-07