Achieving employee satisfaction in FM outsourcing processes
Paper i proceeding, 2006

facilities management

communication

employee satisfaction

outsourcing

Författare

Mats Holm

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Proceedings, CIB W70 Trondheim International Symposium Changing User Demands on Buildings, 12-14 June 2006

327-333
82-7551-031-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

82-7551-031-7

Mer information

Skapat

2017-10-07