Klokare upphandling
Samlingsverk (redaktörskap), 2018

bygg

upphandling

Redaktör

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Mikael Granberg

Karlstads universitet

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Juridik och samhälle

ISBN

978-91-7063-978-4

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02