Construction Economics and Organization
Samlingsverk (redaktörskap), 2001

Redaktör

Jan Bröchner

Chalmers, Institutionen för service management

Per-Erik Josephson

Institutionen för byggnadsekonomi

Bengt Larsson

Institutionen för byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

91-631-0856-9

Mer information

Skapat

2017-10-08