Management i byggsektorn – teman som branschverksamma prioriterar
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Väg- och vattenbyggaren

1 46-47

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08