Facilities Management: Innovation and Performance
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

facilities management

property

Redaktör

Jan Bröchner

Chalmers, Institutionen för service management

Keith Alexander

Brian Atkin

Tore Haugen

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Husbyggnad

ISBN

0-415-32146-8

Mer information

Skapat

2017-10-07