Guest editor note
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Tore Haugen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Carmel Lindkvist

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Facilities

0263-2772 (ISSN)

Vol. 37 9-10 526-526

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Företagsekonomi

Övrig annan samhällsvetenskap

DOI

10.1108/F-07-2019-137

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06