Byggsektorns utvecklingsbehov inom managementområdet
Rapport, 2004

Författare

Johan Alte

Jan Bröchner

Chalmers, Institutionen för service management

Per-Erik Josephson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07