Förutsättningar för renovering - Danmark, Finland, Norge (Sustainable Integrated Renovation, Rapport 2018:2)
Övrigt - Forskningsrapport, 2018

Denna rapport syftar till att ge en överblick över förutsättningarna för renovering av flerbostadshus i Danmark, Finland och Norge. Situationen för hus uppförda under 1960- och 1970-talen är i fokus.

Finland

Danmark

Renovering

Norge

Flerbostadshus

Upphovsman

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Juridik och samhälle

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2018-11-28