Förutsättningar för renovering - Danmark, Finland, Norge (Sustainable Integrated Renovation, Rapport 2018:2)
Övrigt - Forskningsrapport, 2018

Denna rapport syftar till att ge en överblick över förutsättningarna för renovering av flerbostadshus i Danmark, Finland och Norge. Situationen för hus uppförda under 1960- och 1970-talen är i fokus.

Renovering

Flerbostadshus

Finland

Danmark

Norge

Upphovsman

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Juridik och samhälle

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-22