Förutsättningar för renovering - Danmark, Finland, Norge (Sustainable Integrated Renovation, Rapport 2018:2)
Other - Forskningsrapport, 2018

Denna rapport syftar till att ge en överblick över förutsättningarna för renovering av flerbostadshus i Danmark, Finland och Norge. Situationen för hus uppförda under 1960- och 1970-talen är i fokus.

Renovering

Flerbostadshus

Finland

Danmark

Norge

Creator

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Law and Society

Building Technologies

More information

Latest update

10/22/2019