Ombyggnadsplatschefers syn på IT och avfallsfrågor
Artikel i övrig tidskrift, 2017

renovering

ombyggnad

IT

avfall

Författare

Ahmet Anil Sezer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Bygg & teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 109 2 43-45

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07