Effektivitetsmått för byggsektorn - mätfrågor
Artikel i övrig tidskrift, 2010

effektivitet produktivitet byggverksamhet

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samhällsbyggaren

2000-2408 (ISSN)

Vol. 2010 3 42-44

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07