Construction contractors as service innovators: A Swedish survey
Paper i proceeding, 2006

construction contractors

innovation

research and development

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Construction in the XXI Century: Local and global challenges / ed. by Roberto Pietroforte, Enrico De Angelis, Francesco Polverino

38-39
88-495-1339-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Företagsekonomi

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

88-495-1339-9

Mer information

Skapat

2017-10-07