Platschefer om: Avfallshantering i ombyggnadsprojekt
Rapport, 2017

avfallshantering

platschefer

ombyggnadsprojekt

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ahmet Anil Sezer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Mer information

Skapat

2017-10-07