Mätning av produktivitet i ombyggnad och renovering
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

​Ombyggnad och renovering har stor betydelse för branschen, men det saknas bra arbetsplatsorienterade produktivitetsmått. Målen är här att kartlägga och analysera praxis för arbetsplatsmätning av resursåtgång i ombyggnadsprojekt, inklusive dagens IT-stöd, att utveckla enkla ombyggnadsanpassade produktivitetsmått och att undersöka krav på IT-stöd. Ett tjugotal platschefer med aktuell erfarenhet av ombyggnad/renovering av flerbostadshus och kontorshus intervjuas. Intervjupersoner väljs så att olika företags- och projektstorlekar blir representerade. Samverkan planeras med den nya Formassatsningen Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (NCESR) och Nationellt renoveringscentrum vid LTH.

Deltagare

Jan Bröchner (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ahmet Anil Sezer

Doktor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Finansiering

Sveriges byggindustrier (BI)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-02-10