Mätning av produktivitet i ombyggnad och renovering
Research Project , 2014 – 2015

​Ombyggnad och renovering har stor betydelse för branschen, men det saknas bra arbetsplatsorienterade produktivitetsmått. Målen är här att kartlägga och analysera praxis för arbetsplatsmätning av resursåtgång i ombyggnadsprojekt, inklusive dagens IT-stöd, att utveckla enkla ombyggnadsanpassade produktivitetsmått och att undersöka krav på IT-stöd. Ett tjugotal platschefer med aktuell erfarenhet av ombyggnad/renovering av flerbostadshus och kontorshus intervjuas. Intervjupersoner väljs så att olika företags- och projektstorlekar blir representerade. Samverkan planeras med den nya Formassatsningen Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (NCESR) och Nationellt renoveringscentrum vid LTH.

Participants

Jan Bröchner (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Ahmet Anil Sezer

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Funding

Swedish Construction Federation

Project ID: 10410
Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Created

2015-02-10