Proceedings of the Third European Research Symposium in Facilities Management, Copenhagen 12-14 May 2004
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

workplace

facilities management

Redaktör

Jan Bröchner

Chalmers, Institutionen för service management

Tore Haugen

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Husbyggnad

ISBN

82-7551-028-7

Mer information

Skapat

2017-10-08